◄ Ant.
324 Esports
6:00 - 6:25
Volver a Parrilla
Esport club
8:25- 9:20
Sig. ►

Información adicional sobre el programa
"El club de la mitjanit" :Miércoles, 13 de de febrero   6:25 - 8:25
Deportivo

El club de la mitjanit

Deportivo, Magacín (+7)


Magacín deportivo multicanal.Presentadores: Francesc Garriga, Laia Tudel


imagen: El club de la mitjanit